Výchova k poslaniu architekta-urbanistu

Jan Komrska

ZHRNUTIE

Zhrnutie článku je dostupné na jeho konci.

Kľúčové slová: architekt, poslanie, urbanista, urbanizmus, utilitárnosť, výchova