Výchova k poslaniu architekta-urbanistu

Jan Komrska

ZHRNUTIE

Zhrnutie článku je dostupné na jeho konci.

Kľúčové slová: výchova, urbanista, poslanie, architekt, utilitárnosť, urbanizmus