Všeobecné zásady pri tvorbe urbanisticko-architektonických súborov pre šport

Janka Čúrna

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: druhy, forma, lokalizácia, šport, športové areály, tvorba, urbanisticko-architektonické súbory, zásady