Všeobecné zásady pri tvorbe urbanisticko-architektonických súborov pre šport

Janka Čúrna

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: zásady, urbanisticko-architektonické súbory, lokalizácia, tvorba, druhy, forma, športové areály, šport