Vplyv zakladateľov Bratislavskej cvernovej továrne na jej architektúru

Veronika Kvardová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Kľúčové slová: Cvernovka, vplyv, architektúra, Salcher, Bratislava, cvernová továreň