Voľba funkcií v parteroch budov z hľadiska tvorby mestského interiéru

Peter Havaš

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: centrum, funkcia, mestský interiér, parter, Slovensko, tvorba, výber