Voľba funkcií v parteroch budov z hľadiska tvorby mestského interiéru

Peter Havaš

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: Slovensko, mestský interiér, tvorba, výber, funkcia, parter, centrum