Úvodné slovo do problematiky organizačnej štruktúry

Michal Šarafín

ZHRNUTIE

Stav inštitúcie je určený jej programom a osobnosťami. Systém štúdia je ovplyvnený požiadavkami praxe. Pozadie je modelom štúdia a jednou z nových možností je revitalizácia ateliérovej tvorby ako workshopov celebrít alebo ako vertikálneho ateliéru. Jedným z problémov na našej škole je nedostatočná spätná väzba a reflexia nad vzdelávacím systémom.

Kľúčové slová: organizácia, štruktúra, úvod, reflexia, ateliérová tvorba, spätná väzba, revitalizácia, prax