Úspešná škola

Branislav Jelenčík

ZHRNUTIE

Cieľom tohto príspevku je zmapovať problematiku úspešnosti školy (fakulty) cez prizmu exaktných, objektívnych kritérií a ovplyvňujúcich faktorov. Nejde však o kritéria akademického sveta, či kritéria diktované štátnymi inštitúciami. Problém analyzujem metodikami súčasného marketingu vzdelávania. Jednako preto, že iný uhoľ pohľadu nemôže uškodiť, jednako preto, že už zopár rokov sme súčasťou globalizovaného trhu s inými pravidlami a myslením ako si občas pripúšťame. Komplexnosť poznania, strategická prevaha a včasná iniciatíva sú najprirodzenejšími defenzívnymi prostriedkami proti nemilým prekvapeniam! Medzi úspešnosťou včera, dnes a zajtra iste existujú paralely, ale ako som sa to pokúsil odprezentovať, rovná sa celkom určite nie! Tajomstvo úspechu je v detailoch, komplexnosti, rozmanitosti pohľadov. Úspech treba systematicky, metodicky budovať. Monitorovať a merať jeho rast, či drifty. Vstupovať do konfrontácií s tými, ktorých sa týka, ale predovšetkým s tými, ktorých ovplyvňuje. Úspech je súčasťou korporátnej kultúry – iba vtedy je vnímaný prirodzene ako čosi, čo k organizácii, škole, fakulte právom patrí.

Kľúčové slová: škola, úspech, úžitok, učiteľ, pedagogika, študent