Úlohy centier pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie pôsobiace v SR

Ingrid Belčáková, Danka Gindlová, Dagmar Petríková

ZHRNUTIE

V posledných rokoch sme svedkami výrazného nárastu počtu centier posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) na Slovensku. Tieto centrá boli zriadené s cieľom poskytovať lepšie informácie, medzinárodné školiace kurzy, výskumné štúdie, konzultácie a príručky, ako aj ďalšie súvisiace činnosti týkajúce sa EIA. Všetky z nich boli založené v prostredí univerzity a implementujú prístup a metodiku EIA do študijných programov svojich univerzít. Sú tiež aktívne v sieťovaní medzi ostatnými európskymi centrami EIA.

Kľúčové slová: Slovensko, životné prostredie, univerzity, EIA, posudzovanie vplyvov, úlohy, centrá