Ulica 21. storočia

Viera Joklová

ZHRNUTIE

Praktické výstupy z výskumu a inovácie informačných a komunikačných systémov a technológií (ako sú videokonferencie, diaľkové vyučovanie a online komunikácia, používanie internetových stránok a stránok HTML pre projekty architektonických ateliérov a pre diaľkové vzdelávanie a seminár) akademických, výskumných, vzdelávacích a praktických činností v architektúre a krajinnom plánovaní. Tieto princípy použité na konkrétnom usporiadaní na základe medzinárodnej študentskej súťaže organizovanej ECAIT-IAA (Európske centrum pre architektúru a informačné technológie – Medzinárodná akadémia architektúry), v ktorej bola mestská ulica, postavená pre 21. storočie, navrhnutá v rôznych európskych mestách. V Bratislave to bol areál Pribinovej ulice.

Kľúčové slová: 21. storočie, ulica, ECAIT-IAA, medzinárodná študentská súťaž, európske mestá