Slovo redakcie

Milan Moncoľ

Pre zobrazenie editoriálu kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: Emil Belluš, vedecká konferencia, editoriál, 100 rokov, AL-FA