Slovo redakcie

Milan Moncoľ

Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: editoriál, súťaž, posudzovanie, architektonické diela, urbanistické diela, vedecké poznatky