Slovo redakcie

Milan Moncoľ

Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: posudzovanie, architektonické diela, urbanistické diela, vedecké poznatky, editoriál, súťaž