Proces formovania stratégie obnovy pevnosti v Komárne

Jana Gregorová, Michal Škrovina

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: pevnosť, tvorba stratégie, obnova, Komárno