Proces formovania stratégie obnovy pevnosti v Komárne

Michal Škrovina, Jana Gregorová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: Komárno, pevnosť, tvorba stratégie, obnova