Požiadavky na reformu systému vzdelávania v študijnom odbore priestorové a environmentálne plánovanie

Hans-Jörg Domhardt

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Kľúčové slová: environmentálne plánovanie, moduly, nový model štúdia, priestorové plánovanie, reforma, študijný odbor, systém vzdelávania