Potenciálny prínos dizajnu pri posilňovaní regionálnej identity na južnom Slovensku

Tomáš Páriš, Veronika Kotradyová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Kľúčové slová: tradičné a ľudové remeslá, región, kultúrna identita, slovenský regionálny dizajn