Organizácia štúdia a organizačná štruktúra FA

Branislava Budkeová

ZHRNUTIE

Profil absolventa bývalej Fakulty architektúry a pozemného staviteľstva (FAPS) smeroval k úžitkovým budovám so sociálnejším než časovým prístupom. Dokonca aj v dnešnej dobe bude musieť väčšina absolventov riešiť viac úžitkových problémov ako problémov extravagancie. Veľmi dôležitou súčasťou vzdelávania bude príprava absolventov na tímovú prácu a skĺbenie teórie a tvorby. Prioritný status v štruktúre FA STU by mal zahŕňať tie katedry, ktoré boli vo vývine v priebehu posledných 50 rokov z ústavov vedených osobnosťami ako Beluš, Karfík, Lacko, Hruška, Koula. Mala by existovať aj lepšia spolupráca medzi nimi.

Kľúčové slová: vývoj, štúdium, profil absolventa, organizácia, FA STU, tímová práca