K problematike skúmania hodnôt krajinného obrazu

Peter Gál

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: krajinná architektúra, hodnoty, krajinný obraz, prvky, Slovensko, ekológia, krajinná štruktúra