K problematike skúmania hodnôt krajinného obrazu

Peter Gál

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: krajinný obraz, prvky, Slovensko, ekológia, krajinná štruktúra, krajinná architektúra, hodnoty