Integrovaný rozvoj cestovného ruchu v environmentálne hodnotnom území Svätého Jura

Zdena Krnáčová, Tatiana Hrnčiarová, Katarína Pavličková, Dagmar Štefunková, Pavol Kenderresy

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: VEGA, environmentálna hodnota, cestovný ruch, integrovaný rozvoj, mikroregión, Svätý Jur, PHARE CBC, APVV