Integrovaný rozvoj cestovného ruchu v environmentálne hodnotnom území Svätého Jura

Pavol Kenderresy, Zdena Krnáčová, Tatiana Hrnčiarová, Katarína Pavličková, Dagmar Štefunková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: APVV, VEGA, environmentálna hodnota, cestovný ruch, integrovaný rozvoj, mikroregión, Svätý Jur, PHARE CBC