Integrated tourism development in environmentally valuable territory of Svätý Jur

Dagmar Štefunková, Katarína Pavličková, Pavol Kenderresy, Tatiana Hrnčiarová, Zdena Krnáčová

SUMMARY

The summary of this article is not available.

Keywords: APVV, environmental value, integrated development, micro region, PHARE CBC, Svätý Jur, tourism, VEGA