Humanizácia a revitalizácia povojnových obytných súborov: Aktualizácia typologických foriem bytov

Dagmar Hatalová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: revitalizácia, typológia, problémy, obytné súbory, humanizácia, povojnové obdobie, generácie