Flexibilita ako prostriedok na skvalitnenie mestského typu polyfunkčného bývania

Alena Iskrová

ZHRNUTIE

Vo väčšine krajín sveta je bytová výstavba v bode obratu. Problémy zabezpečenia veľkého počtu ľudí bývaním sú čoraz viac nahradzované problémami so zlepšovaním kvality bývania. V diskusii odborníkov i politikov sa už nekladie dôraz na rýchlu výstavbu celých miest alebo štvrtí, ale na opatrné prispôsobovanie a zlepšovanie existujúcich mestských oblastí a budov. Nedostatok našich príliš narýchlo vybudovaných nových miest – neustále pociťovaný obyvateľstvom – nás núti intenzívne prehodnocovať otázky kvality bývania.

Kľúčové slová: flexibilita, bytový problém, polyfunkčné bývanie, mesto, kvalita