Editoriál

Werner Friedl

Tento článok je dostupný len v anglickom jazyku.

Kľúčové slová: budovy, editoriál, Európa, globálne otepľovanie, nulový energetický štandard, obnoviteľné zdroje, životný cyklus