Editoriál

Werner Friedl

Tento článok je dostupný len v anglickom jazyku.

Kľúčové slová: budovy, nulový energetický štandard, obnoviteľné zdroje, životný cyklus, editoriál, globálne otepľovanie, Európa