Editoriál

Werner Friedl

Tento článok je dostupný len v anglickom jazyku.

Kľúčové slová: životný cyklus, editoriál, globálne otepľovanie, Európa, budovy, nulový energetický štandard, obnoviteľné zdroje