Editoriál 4/2022

Martin Wollensak

Tento článok je dostupný len v anglickom jazyku.

Kľúčové slová: udržateľnosť, zachovanie dedičstva, vzdelávanie, dizajn, identita, kultúra, architektúra, rozšírená realita, editoriál