Digitálna kreativita: Architektonický dizajn v elektronickom veku

Adrian Dobson

ZHRNUTIE

Tento príspevok sumarizuje výskumné aktivity autora za obdobie desiatich rokov strávených skúmaním využitia počítača v procese architektonického návrhu. Opisuje tri analógy alebo metodiky počítačového procesu architektonického navrhovania, ktoré boli vyvinuté a otestované v akademických aj praktických kontextoch za spolupráce študentov, lektorov a odborníkov z praxe.

Kľúčové slová: digitálna tvorivosť, elektronický vek, počítač, architektúra, dizajn