Design v civilnom letectve

Michal Chomo

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: dizertačná práca, dizajn, korporátna identita, civilné letectvo, zahraničie, letecké spoločnosti