Cena profesora Jozefa Lacka

Eva Oravcová

Cena profesora Jozefa Lacka je najvyšším ocenením v prestížnej študentskej súťaži, ktorá sa každoročne udeľuje autorovi najlepšej diplomovej práce – absolventovi ktorejkoľvek zo škôl s architektonickým zameraním na Slovensku v danom akademickom roku.

Kľúčové slová: Cena profesora Jozefa Lacka, študentská súťaž, diplomová práca, architektúra, Slovensko