Aspekty neformálnych foriem bývania v Kábule

Mirwais Fazli

ZHRNUTIE

Rýchly rast urbanizácie sa stal výzvou pre vedu vo väčšine krajín po celom svete. Téma urbanizácie v Afganistane a najmä v Kábule je nová, ale v poslednej dobe získala veľkú pozornosť na národnej i medzinárodnej úrovni. Enormne rýchla urbanizácia považovaná za jednu z najväčších prekážok, ktoré bránia procesu dosiahnutia udržateľnej budúcnosti a navyše to blokuje realizáciu budúceho územného plánu mesta. V dôsledku toho sa vyskytuje mnoho sociálnych, fyzických a ekonomických problémov, ktorých ukážkovým príkladom je tvorba neformálnych osád. Neformálnosť mestskej zástavby je bežný jav v rozvojových krajinách.  Je široko rozoberaný v akademických a vedeckých článkoch.  Neformálne osady sú vytvorené chudobnými alebo usadenými obyvateľmi v dôsledku nevhodného systému plánovania a politiky. Neformálne osady, v aktuálne rýchlom tempe rastu miest, sú domovom pre veľké množstvo populácie v rozvojových krajinách po celom svete. V prípade Kábulu, hlavného mesta Afganistanu, neformálne osady tvoria 80% obyvateľov hlavného mesta. V tomto článku, sú analyzované neformálne osady v Kábule a navrhnuté niektoré konkrétne odporúčania týkajúce sa princípov rozvoja  infraštruktúry s dôrazom na vlastnícke práva.

Kľúčové slová: bývanie, Kábul, neformálna forma, development, urbanizmus