Kúpeľný penzión vo vidieckych oblastiach

Katarína Poničanová

ZHRNUTIE

V prvej časti mojej práce na skúške z nemčiny som porovnala terminológiu typov turistických ubytovacích zariadení v slovenskej a nemeckej norme. Zistila som, že naša legislatíva pozná dvakrát menej druhov turistických ubytovacích zariadení. Navrhujem doplniť ich niektorými typmi podľa DIN (1), ako je hostinec, sedliacky dvor/majer, kúpeľný hotel. Slovensko má bohaté hydrogeotermické nádrže. V našej oblasti sa nachádza množstvo minerálnych prameňov a termálnych kúpeľov, ktoré sú čoraz obľúbenejšie ako turistické ciele. Preto navrhujem definovať nový typ penziónu – kúpeľný penzión. Podľa štatistík penziónov v okolí kúpeľného miesta Loipersdorf v Rakúsku navrhujem úroveň komfortu, ktorú pre toto ubytovanie očakávajú zahraniční turisti. Porovnávam pritom základné a doplnkové služby so slovenskou normou (2), kde sú označené bodkami.

Kľúčové slová: kúpeľný penzión, Nemecko, nemecká skúška, terminológia, Slovensko, turistické ubytovanie, Rakúsko, normy