Zariadenia voľného času v urbanistickej štruktúre súčasných sídelných útvarov

Janka Čúrna

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: koncepcia, urbanizmus, štruktúra, voľný čas, forma, sídelný útvar, požiadavky, kompozícia