Vznik kontajnerových stavieb pozdĺž rieky Dunaj v Bratislave: Transformácia nábrežia po regulácii rieky

Monika Bočková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Kľúčové slová: urbánna história, postsocialistické mesto, Bratislava, nábrežie, Dunaj