Vývoj profilu absolventa pri špecializovanom vyučovaní technického vybavenia budov pre architektov

Mária Budiaková

ZHRNUTIE

V úvode príspevku je analyzovaný vývoj profilu absolventa v poslednom období. Spätná väzba od absolventov potvrdila vhodnosť tohto konkrétneho predmetu pre architektov. Ďalej je tu požiadavka rozšíriť tento predmet, pretože zahŕňa konkrétne technické schopnosti potrebné pre vysoko konkurenčný trh profesionálnych architektov. Na konci príspevku autor kritizuje vstupné testy na FA STU, ktoré by mali odrážať požiadavky architektonickej praxe.

Kľúčové slová: vývoj, prax, TZB, profil absolventa, architektúra, predmet, FA STU