Výuka urbanizmu na Fakultě architektury ČVUT v Praze

Ján Mužík

ZHRNUTIE

Urbanistické vzdelávanie na FA ČVUT v Prahe predstavovalo do roku 1989 nezávislý študijný odbor. Dnes sa tam študuje iba architektúra, ale urbanistická profilácia študentov je stále možná: môžu si vybrať predmety a ateliéry orientované na urbanizmus. Štúdiá sú „vertikálne“. Väčšia sloboda v študijnom programe spôsobuje niektorým študentom problémy.

Kľúčové slová: Praha, urbanizmus, výuka, FA ČVUT