Výstavný dizajn ako syntéza umení

Zuzana Pavlová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: umenie, inštalácia, médiá, múzeum, syntéza, architektúra, výstavný dizajn