Výstavný dizajn ako syntéza umení

Zuzana Pavlová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: architektúra, umenie, médiá, múzeum, syntéza, výstavný dizajn, inštalácia