Viac, lepšie, kvalitnejšie?

Danica Brečková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: Slovensko, kvalita, akreditácia, vysoké školstvo, podnikanie, cudzí jazyk