Vertikálny ateliér

Boris Hrbáň

ZHRNUTIE

Hlavným zameraním štúdia architektúry je ateliérová práca. Ďalšou alternatívou jej súčasnej podoby je vertikálny ateliér, ktorý je typický pre mnohé školy architektúry v zahraničí. Je charakteristický otvorenosťou pre študentov všetkých ročníkov, témou spoločného záujmu, vedúcim, slobodným výberom tútorov a otvorenými diskusiami na začiatku a na konci, a prezeraním si ateliérovej práce v priebehu semestra aj na jeho konci. Takýto otvorený a flexibilný architektonický ateliér by mohol začať figurovať v učebnom pláne a štruktúre našej školy.

Kľúčové slová: FA STU, vertikálny ateliér, otvorenosť, ateliér