Urbanistická rekonštrukcia: Vo svetle procesu reštrukturalizácie

Tibor Alexy

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: rekonštrukcia, reštrukturalizácia, urbanizmus, historické hodnoty, štruktúra, ochrana