Urbanistická rekonštrukcia: Vo svetle procesu reštrukturalizácie

Tibor Alexy

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: historické hodnoty, ochrana, rekonštrukcia, reštrukturalizácia, štruktúra, urbanizmus