Urbanistická rekonštrukcia: Vo svetle procesu reštrukturalizácie

Tibor Alexy

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: urbanizmus, štruktúra, ochrana, rekonštrukcia, reštrukturalizácia, historické hodnoty