Univerzálne navrhovanie kultúrnych budov

Zuzana Mikulová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: bezbariérovosť, kultúrne stavby, zrakové postihnutie, dizertačná práca, rodinné domy, univerzálne navrhovanie