Univerzálne navrhovanie kultúrnych budov

Zuzana Mikulová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: dizertačná práca, univerzálne navrhovanie, bezbariérovosť, kultúrne stavby, zrakové postihnutie, rodinné domy