Typológia terrain vague a mechanizmov vzniku v postkomunistických, postindustriálnych malých a stredných mestách na Slovensku: Prípadová štúdia Humenné, Strážske a Vranov nad Topľou

Romana Hajduková, Alžbeta Sopirová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Kľúčové slová: postindustriálne, malé a stredne veľké mestá, terrain vague, typológia, postkomunistické