Tvár tvaru: O vzťahoch umenia, techniky a etiky na začiatku 21. storočia

Ľudovít Petránsky

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: technika, tvar, 21. storočie, umenie, etika