Tradičné remeslá a trvalo udržateľný rozvoj

Ľubica Ilkovičová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: tradičné remeslá, projekt EĽRO, vidiek, udržateľný rozvoj