Stopy bývalých mlynských náhonov v Krnove: Možnosti revitalizácie a interpretácie

Juraj Illéš, Viera Joklová, Agnieszka Jaszczak

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Kľúčové slová: mlynský náhon, priemyselné dedičstvo, tvorba miest, urbanistická revitalizácia, zaniknuté dedičstvo