Súčasné trendy v urbanistickom, mestskom a sídelnom plánovaní

Peter Topinka

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: súčasné trendy, plánovanie miest, urbanizmus, sídelné plánovanie, história, bývanie