Súčasné trendy v urbanistickom, mestskom a sídelnom plánovaní

Peter Topinka

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: urbanizmus, história, bývanie, súčasné trendy, plánovanie miest, sídelné plánovanie