Študentmi vedené dizajnérske projekty v mestskej kultúrnej krajine

Debbie Samuel, Colin Treen

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné. Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: dizajn, kultúra, študenti, mestská krajina, prípadové štúdie