Stretnutie mladých akademikov AESOP

Dagmar Petríková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné. Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: Bratislava, FA STU, Európa, AESOP Young Academics