Stretnutie mladých akademikov AESOP

Dagmar Petríková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné. Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: Európa, AESOP Young Academics, Bratislava, FA STU