Stolička

Jozef Ciller

ZHRNUTIE

Toto je štúdia o význame a chápaní stoličky, takej domácej veci v ľudskom živote, v scénickom vyjadrení.

Kľúčové slová: význam, scénografia, stolička, pochopenie, štúdia