Sprievodné podujatia

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: Emil Belluš, vedecká konferencia, zasadnutie, FA STU, busta, príhovory, výstava, dekani