Sprievodné podujatia

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: FA STU, výstava, dekani, Emil Belluš, vedecká konferencia, zasadnutie, busta, príhovory