Spotrebiteľovi ponúkame lepšie zážitky: Dizajnér spolupracuje pri zlepšovaní komunikácie

Gerard J. van der Veen, Mark Illman, John Rowley

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: dizajnér, uspokojenie, udržateľnosť, zdokonaľovanie, komunikácia, zmysly, spotrebiteľ, zážitok