Sociálno-kultúrny rozmer tvorby krajiny

Ziva Kolodney, Rachel Kallus

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné. Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: transcape, erascape, krajinná tvorba, sociálno-kultúrny rozmer, Haifa