Sociálno-kultúrny rozmer tvorby krajiny

Rachel Kallus, Ziva Kolodney

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné. Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: krajinná tvorba, sociálno-kultúrny rozmer, Haifa, transcape, erascape