Slovo redakcie

Peter Kardoš

Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: editoriál, AL-FA, prvé číslo, Architektonické listy FA STU, fakultné periodikum