Slovo redakcie

Peter Kardoš

Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: prvé číslo, Architektonické listy FA STU, fakultné periodikum, editoriál, AL-FA