Slovo redakcie

Peter Kardoš

Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: AL-FA, Architektonické listy FA STU, editoriál, fakultné periodikum, prvé číslo