Sklo v prestrešení: Konštrukčný detail

Eva Kollárová

ZHRNUTIE

Článok obsahuje informácie o použití skla v strešnej krytine, možnosti polohy nosného systému a požiadavky kladené na výber zasklenia. Dva príklady posledných známych realizácií použitia skla v strešných krytinách demonštrujú konštrukčné detaily v nosnom systéme a stropnom zasklení.

Kľúčové slová: konštrukčný detail, sklo, strešná krytina, nosný systém, zasklenie, prestrešenie