Rozvoj a aplikácia nekonvenčných metód verifikácie urbanisticko-architektonického procesu

Peter Kulla, Peter Kardoš

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: využitie, urbanizmus, nekonvenčné metódy, verifikácia, rozvoj, priestorové vnímanie, proces, endoskopia