Rozvoj a aplikácia nekonvenčných metód verifikácie urbanisticko-architektonického procesu

Peter Kardoš, Peter Kulla

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: urbanizmus, rozvoj, proces, využitie, nekonvenčné metódy, verifikácia, priestorové vnímanie, endoskopia