Rozvoj a aplikácia nekonvenčných metód verifikácie urbanisticko-architektonického procesu

Peter Kardoš, Peter Kulla

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: rozvoj, priestorové vnímanie, proces, endoskopia, využitie, urbanizmus, nekonvenčné metódy, verifikácia