(R)evolúcia systémov územného plánovania v strednej a východnej Európe: Trendy smerom k odlišnostiam alebo uniformite?

Giancarlo Cotella

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné. Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: Európa, trendy, systémy územného plánovania, rozširovanie, transformácia, regionálna úroveň